{gallery}planvendosja_imazhe{/gallery}

kerko

Hyrja për Antarët

Apartamentet në shitje

Më poshtë paraqitet planvendosja e godinave në kompleksin "Fishta", në Velipojë të Shkodrës.
Godinat janë grupuar sipas shkronjave A, B, C dhe Q. Klikoni mbi ndonjërën nga godinat e mëposhtme për të parë më qartë rregullimin e brendshëm.

Planvendosja e Godinave te kompleksit Fishta

Për më shumë info kontaktoni me stafin tonë.